Tag: http://www.podnsalt.com/th

http://www.podnsalt.com/th

วิธีการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าเบื้องต้นที่คุณควรรู้วิธีการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าเบื้องต้นที่คุณควรรู้

เนื่องจากกระแสบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าบางท่านยังไม่เข้าใจวิธีการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ดังนั้นวันนี้ทาง http://www.podnsalt.com/th จึงได้นำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าเบื้องต้นมาฝากผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่านกัน 1. เก็บรักษาบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกวิธี  เนื่องจากตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน การเก็บรักษาที่ผิดวิธีอาจส่งผลต่อการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยตรง  การระมัดระวังในการเก็บรักษาบุหรี่ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่ตลอดจึงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว ไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีน้ำหรือความชื้น หรือในที่ๆ มีแสงแดดส่องโดยตรงและมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป ควรวางในลักษณะตั้งตรง เพื่อไม่ให้น้ำยาที่ใส่อยู่ในอุปกรณ์รั่วซึมออกมา หากจะพกพาไปข้างนอกหรือพกพาไปในทริปเดินทางไกลๆ ควรเก็บไว้ในกระเป๋าเฉพาะที่สามารถลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ในระหว่างเดินทางได้ 2. ดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดี  ...